สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.82%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.52%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.10%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.83%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         82.46%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.10%
ค่อนข้างพอใจ :         15.85%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.22%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


ทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์
นายก อบต.สนับทึบ

.................................                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ    
  
  "Bike for People" ปั่นสร้างสุขภาพ สานสัมพันธ์ชุมชน

อ่านต่อ..   
  จิตอาสาทำความดีร่วมกับอบต.วังจุฬา

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [ 30/10/2560 15:25:27 ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   [ 28/9/2560 13:38:14 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ ด้วยวิธี e-auction   [ 22/8/2560 17:51:48 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสนับทึบ ด้วยวิธี e-auction   [ 22/8/2560 17:50:36 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ   [ 22/8/2560 17:49:09 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.สนับทึบ   [ 22/8/2560 17:47:06 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง (ถังแชมเปญ) ความจุ 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร หมู่ 6   [ 21/8/2560 13:09:57 ]
     
 
 
 
  ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อ่านต่อ..   
  ร้านข้าวแกงบ้านสวน 2

อ่านต่อ..   
  ร้านข้าวแกงบ้านสวน 3

อ่านต่อ..   
 
 
 
 
 [ 1/2/2556 13:56:39 ] วัดธรรมาราม
 [ 1/2/2556 13:55:52 ] มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 [ 1/2/2556 13:55:03 ] วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต
 [ 1/2/2556 13:52:43 ] วัดหนองโสน
 
 
 
 
 [ 29/1/2561 15:18:29 ] โรคมือเท้าปาก
 [ 3/2/2557 15:33:51 ] ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่
 [ 22/3/2556 15:44:09 ] การคำนวณ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 [ 28/1/2556 15:05:30 ] อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง
 [ 17/1/2556 16:37:47 ] พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
 [ 30/10/2555 16:30:52 ] ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design