สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.76%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.51%
ไม่พอใจ :         .60%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.45%
เฉย ๆ :         1.82%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         82.57%
ค่อนข้างพอใจ :         14.37%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.76%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.21%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


น.ส.ทิพย์วรรณ คงแสงภักดิ์
นายก อบต.สนับทึบ
.................................                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ    
  
  โครงการให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อ่านต่อ..   
  "Bike for People" ปั่นสร้างสุขภาพ สานสัมพันธ์ชุมชน

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563   [ 17/10/2562 19:55:30 ]

ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:52:29 ]

ขอบเขตการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:51:07 ]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   [ 14/6/2562 15:45:32 ]

ขอบเขตการจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7602 พระนครศรีอยุธยา   [ 28/5/2562 10:22:11 ]

ขอบเขตการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป   [ 10/4/2562 14:45:15 ]

ขอบเขตการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   [ 25/3/2562 13:08:08 ]
     
 
 
 
  ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อ่านต่อ..   
  ร้านข้าวแกงบ้านสวน 2

อ่านต่อ..   
  ร้านข้าวแกงบ้านสวน 3

อ่านต่อ..   
 
 
 
 
 [ 1/2/2556 13:56:39 ] วัดธรรมาราม
 [ 1/2/2556 13:55:52 ] มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 [ 1/2/2556 13:55:03 ] วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต
 [ 1/2/2556 13:52:43 ] วัดหนองโสน
 
 
 
 
 [ 15/6/2562 14:36:02 ] ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
 [ 15/6/2562 14:15:59 ] การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
 [ 15/6/2562 14:04:30 ] วิธีลดความเครียดในการทำงาน
 [ 15/6/2562 13:57:34 ] คู่มือควบคุมภายใน ข้อ 6
 [ 15/6/2562 13:55:33 ] คู่มือการใช้งาน Word 2007
 [ 15/6/2562 13:54:22 ] คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
 [ 14/3/2561 15:44:20 ] โรคพิษสุนัขบ้า
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design