สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่ ] 

 

     ตัวเลขบนฉลากผลไม้_มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่.pdf

ทำรายการเมื่อ: 03-กพ.-14at 15:33

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 2/3/2014 3:33:51 PM ] ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่
 [ 3/22/2013 3:44:09 PM ] การคำนวณ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 [ 1/28/2013 3:05:30 PM ] อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง
 [ 1/17/2013 4:37:47 PM ] พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
 [ 10/30/2012 4:30:52 PM ] ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่
 [ 4/26/2011 11:46:11 AM ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design