สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โรคพิษสุนัขบ้า ] 
 โรคพิษสุนัขบ้า 


ทำรายการเมื่อ: 14-มีค.-18at 15:44

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 6/15/2019 2:36:02 PM ] ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
 [ 6/15/2019 2:15:59 PM ] การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
 [ 6/15/2019 2:04:30 PM ] วิธีลดความเครียดในการทำงาน
 [ 6/15/2019 1:57:34 PM ] คู่มือควบคุมภายใน ข้อ 6
 [ 6/15/2019 1:55:33 PM ] คู่มือการใช้งาน Word 2007
 [ 6/15/2019 1:54:22 PM ] คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
 [ 3/14/2018 3:44:20 PM ] โรคพิษสุนัขบ้า
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design