สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ] 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบ DRFT นำฟองน้ำสำหรับเพาะ บรรจุใส่ถาดเพาะ แล้วรดน้ำให้ชุ่มก่อนนำเมล็ดไปเพาะ ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มน้ำ แล้วนำไปแตะกับเมล็ดพันธุ์ หรือคีบเมล็ดพันธุ์ใส่ในฟองน้ำ 2 – 3 เมล็ด นำผ้ามาคลุมถาดเพาะไว้เพื่อเพิ่มความชื่น รดน้ำทั้งเช้า และเย็น ระยะเวลา 3 วัน เมล็ดก็จะงอกออกจากถาดปลูกให้เห็น หลังจากนั้นให้นำผ้าคลุมถาดเพาะออกและนำไปอนุบาลในโรงเรือนอนุบ าลต้นกล้า เป็นระยะเวลา 4 วัน ก็จะได้ต้นกล้าที่พร้อมปลูก นำต้นกล้าที่เตรียมไว้ย้ายลงแปลงปลูก (ควรย้ายต้นกล้าในตอนเย็น) โดยให้สอดต้นกล้าเข้าทางด้านหลังของแผ่นปลูก ระวังอย่าให้ต้นกล้าเสียหาย

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

หลังปลูก 1 วันให้เติมสารละลายธาตุอาหารตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งดูแลระบบน้ำและระบบไฟตลอดอายุการเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4- 5 วันให้งดเติมสารละลายธาตุอาหารต่างๆ แต่ให้เติมน้ำเปล่าแทน เพื่อเป็นการลดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในตัว (อายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดของพืช) เมื่อทำการเพาะต้นกล้าและนำลงแปลงปลูกใหม่ จึงค่อยกลับไปเพิ่มสารละลายธาตุอาหารตามแต่ละชนิดของพืชที่ต้อง การสารอาหารต่างๆ และสามารถนำน้ำที่ละลายสารอาหารกลับมาใช้ใหม่ได้ในคราวต่อไป

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

hydroponics ปลูกผักไร้ดินปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.pdf
ทำรายการเมื่อ: 26-เมย.-11at 11:46

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 3/14/2018 3:44:20 PM ] โรคพิษสุนัขบ้า
 [ 3/14/2018 3:42:18 PM ] โรคไข้เลือดออก
 [ 1/29/2018 3:18:29 PM ] โรคมือเท้าปาก
 [ 2/3/2014 3:33:51 PM ] ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่
 [ 3/22/2013 3:44:09 PM ] การคำนวณ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 [ 1/28/2013 3:05:30 PM ] อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง
 [ 1/17/2013 4:37:47 PM ] พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design