สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง ] 

 

   อยากแก่ช้า_อายุยืน_สุขภาพดี_ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ_แดง.doc  

ทำรายการเมื่อ: 28-มค.-13at 15:05

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 3/14/2018 3:44:20 PM ] โรคพิษสุนัขบ้า
 [ 3/14/2018 3:42:18 PM ] โรคไข้เลือดออก
 [ 1/29/2018 3:18:29 PM ] โรคมือเท้าปาก
 [ 2/3/2014 3:33:51 PM ] ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่
 [ 3/22/2013 3:44:09 PM ] การคำนวณ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 [ 1/28/2013 3:05:30 PM ] อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง
 [ 1/17/2013 4:37:47 PM ] พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design