สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกอบต. ] 
      

 สมาชิกอบต.

 
 

 
   
    นางอมรา เนตรศิริ    
    ประธานสภา อบต.สนับทึบ    
         
   
   
    นายเฉียบ พรเอน    
    รองประธานสภา อบต.สนับทึบ  

 
 

 

  นายเพียร ชนะวิเศษ  
  เลขานุการสภา อบต.สนับทึบ
   
                                 
นายสมพงษ์ งามสมโภชน์       นายบุญนาค เรืองดาว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
         
                             
นางอาภรณ์ ศรีธวัชพงษ์      
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2      
         
 

นายไพฑูลย์ ทรัพย์เจริญ       นายนนท์  มั่งทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
         
 
 
นายถวิล สายันต์       นางทัศนีย์ ศรีงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
         
     
นายสุชา่ติื หิรัญโรจน์       นายวิเชียร ศรีอ่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
         
     
นายประจวบ  พงษ์สุภาพ       นายจิรศักดิ์ อัตถผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
         
    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design