สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ] 
      

 กำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

   
 
         
     
นายณรงค์ สีสวย       นายธีรเชษฐ ศรีธวัชพงษ์
ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 1       ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 2
         
     
นายทวี ทรัพย์เจริญ       นายสนาม จันทร์นาค
ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 3       ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 4
         
     
นายประสาท เหลาทำนา       นายภรณ์ รักษาสมัย
ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 5       ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 6
         
     
นายบรรจบ แจ้งเขตร์      
กำนัน หมู่ที่ 7      
         

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design