สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

 คณะผู้บริหาร

   

   
    นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์    
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สนับทึบ
   
         
     
นางรุ่งนภา  นนทปัญญา       นายไพฑูรย์ ศรีงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สนับทึบ
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สนับทึบ
         
   

   


    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design