สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ] 
      

  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

     วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลสนับทึบ
         การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคดี  สร้างอาชีพ/รายได้ มีสังคมที่ดี การศึกษาดี รักษาไว้ซึ่งประเพณี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design