สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
      

 ประวัติความเป็นมา

         ตำบลสนับทึบเมื่อก่อนมีพื้นที่เป็นป่ามีหญ้าพงขึ้นหนาทึบส่วนให ญ่ “สนับ” จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลสนับทึบ ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่มาแต่เดิม แต่มีบางหมู่บ้านเป็นพวกที่ถูกต้อนเป็นเชลยศึกสมัยกรุงศรีอยุธย าเป็นเมืองหลวง ตำบลสนับทึบนี้ได้แยกมาจากอำเภออุทัยและอำเภอหนองแค บางส่วน ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอวังน้อย

       ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต
             
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 29 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบตั้งอยู่เลขที่ 139  หมู่ที่ 7  ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design