สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนโยธา ] 
      

 ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

นายปณิธิ ชมชื่น

 

 
 

 

ผู้อำนวยการส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นายเษกศักดิ์ ทัพธานี    
    นายช่างโยธา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design