สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนโยธา ] 
      

 ส่วนกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

นายปณิธิ ชมชื่น

 

 
 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายเษกศักดิ์  ทัพธานี   ว่าง   ว่าง
              นายช่างโยธา   นายช่างไฟฟ้า   วิศวกรโยธา 

 

 

 

 

 

 

                            

                นายน้อย  คลี่ใบ                            นายสุภัทรชัย  คุ้มภัย

               พนักงานขับรถยนต์                             คนงานทั่วไป

                                                                  

                                                                     นายสัมพันธ์  เรืองดาว

                                                                         คนงานทั่วไป

                                                                 

                                                                 นางสาวปัทมาพร  แพ่งสภา

                                                                        คนงานทั่วไป

                                                                   

                                                                       นายธงชัย  คลี่ใบ

                                                                         คนงานทั่วไป

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design