สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วัดหนองโสน ] 
      

  วัดหนองโสน 

 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4  ต. สนับทึบ  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา 

ประวัติ

วัดหนองโสน สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๕ จากเดิมที่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินสร้างเป็นวัด ในเนื้อที่ ๗ ไร่ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้รับมอบที่ดินจาก พระครูสรกิจพิจารณ์ รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ และต่อมาพระครูโสภณศาสนกิจ(พยนต์ ฐานรโต) เจ้าอาวาส ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่มเติมอีก เพื่อประโยชน์กิจทางศา สนา ปัจจุบันนี้ ทางวัดหนองโสนมีเนื้อทีรวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร.

ปูชนียวัตถุ

·  พระพุทธโลกนาถศาสดา เป็นพระประธาน ในอุโบสถหลังใหม่ ปรางค์มารวิชัย ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อโลหะ (ทองเหลือง) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

·  พระพุทธมงคลมุนี(หลวงพ่อดำ)เนื้อปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ภายในวิ หาร (อุโบสถหลังเก่า)

    ทำรายการเมื่อ: 01-กพ.-13at 13:52
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design