สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ] 
      

 

 ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน (ขาออก มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี)

ช่วง กม. 78  ต. สนับทึบ  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา

 
 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-กพ.-13at 08:49
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design