สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.สนับทึบ ] 
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ อสร้าง_คสล.ม.4.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 22-สค.-17at 17:47

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 27 ฝั่งขวา หมู่ 6   [ 25/6/2561 17:41:52 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 10 ฝั่งขวา หมู่ 2   [ 25/6/2561 17:41:17 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 8 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ 7   [ 25/6/2561 17:40:34 ]

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 27 ฝั่งขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสนับทึบ   [ 5/6/2561 19:28:39 ]

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 10 ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ตำบลสนับทึบ   [ 5/6/2561 19:22:08 ]

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง 8 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ   [ 5/6/2561 19:20:44 ]

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง 8 ขวา 2 ฝั่งซ้าย หมู่ 6   [ 31/5/2561 11:43:02 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design