สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ ด้วยวิธี e-auction ] 
      

ประกาศ_องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ_คสล.ม.7.pdf

เอกสาร_ประกวดราคาจ้าง_ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_เลขที่_E๕ _คสล.ม.7.pdf

   ทำรายการเมื่อ: 22-สค.-17at 17:51

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [ 30/10/2560 15:25:27 ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   [ 28/9/2560 13:38:14 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ ด้วยวิธี e-auction   [ 22/8/2560 17:51:48 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสนับทึบ ด้วยวิธี e-auction   [ 22/8/2560 17:50:36 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสนับทึบ   [ 22/8/2560 17:49:09 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.สนับทึบ   [ 22/8/2560 17:47:06 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง (ถังแชมเปญ) ความจุ 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร หมู่ 6   [ 21/8/2560 13:09:57 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design