สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2 ] 
       ราคากลาง_แบบ_บก.01_โครงการปรับปรุงถนน_คสล.เลียบคลอง_26_ม.2.p df
   ทำรายการเมื่อ: 03-กค.-19at 13:52

ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563   [ 17/10/2562 19:55:30 ]

ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:52:29 ]

ขอบเขตการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:51:07 ]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   [ 14/6/2562 15:45:32 ]

ขอบเขตการจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7602 พระนครศรีอยุธยา   [ 28/5/2562 10:22:11 ]

ขอบเขตการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป   [ 10/4/2562 14:45:15 ]

ขอบเขตการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   [ 25/3/2562 13:08:08 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design