สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 ] 
       และสิ่งปลูกสร้าง.2563.pdf">ป้าย.ภาษีข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.2563.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 17-ตค.-19at 19:55

ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563   [ 17/10/2562 19:55:30 ]

ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:52:29 ]

ขอบเขตการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เลียบคลอง 26 ม.2   [ 3/7/2562 13:51:07 ]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   [ 14/6/2562 15:45:32 ]

ขอบเขตการจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7602 พระนครศรีอยุธยา   [ 28/5/2562 10:22:11 ]

ขอบเขตการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป   [ 10/4/2562 14:45:15 ]

ขอบเขตการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   [ 25/3/2562 13:08:08 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design