สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วัดธรรมาราม ] 

 วัดธรรมาราม 

 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  ต. สนับทึบ  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา 

ทำรายการเมื่อ: 01-กพ.-13at 13:56

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 2/1/2013 1:56:39 PM ] วัดธรรมาราม
 [ 2/1/2013 1:55:52 PM ] มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 [ 2/1/2013 1:55:03 PM ] วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต
 [ 2/1/2013 1:52:43 PM ] วัดหนองโสน
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design