สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   บทความทั้งหมด   ]
 

       ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ( 6/15/2019 2:36:02 PM )

       การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย( 6/15/2019 2:15:59 PM )

       วิธีลดความเครียดในการทำงาน( 6/15/2019 2:04:30 PM )

       คู่มือควบคุมภายใน ข้อ 6( 6/15/2019 1:57:34 PM )

       คู่มือการใช้งาน Word 2007( 6/15/2019 1:55:33 PM )

       คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ( 6/15/2019 1:54:22 PM )

       โรคพิษสุนัขบ้า( 3/14/2018 3:44:20 PM )

       โรคไข้เลือดออก( 3/14/2018 3:42:18 PM )

       โรคมือเท้าปาก( 1/29/2018 3:18:29 PM )

       ตัวเลขบนฉลากผลไม้ มีความสำคัญที่ต้องดูให้รู้แน่( 2/3/2014 3:33:51 PM )

       การคำนวณ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่( 3/22/2013 3:44:09 PM )

       อยากแก่ช้า อายุยืน สุขภาพดี ต้องบริโภคข้าวที่มีสีดำ แดง( 1/28/2013 3:05:30 PM )

       พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555( 1/17/2013 4:37:47 PM )

       ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่( 10/30/2012 4:30:52 PM )

       การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน( 4/26/2011 11:46:11 AM )


จำนวน : 17 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design