หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วิสัยทัศน์ อบต.สนับทึบ
การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สร้างอาชีพ/รายได้
มีสังคมที่ดี การศึกษาดี รักษาไว้ซึ่งประเพณี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
วัดชูจิตธรรมาราม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวสนับทึบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับทึบ
ส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น
แห่เทียนพรรษา
ประเพณีสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสนับทึบ
1
2
3
4
5
 
 
นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
 
news
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหาารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ อบต.สนับ [ 16 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 36 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำช [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 93 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 40 


โครงการประชุมประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่1 ประจำปี [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 71 


กิจกรรม มอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ NO GIFT POLICY [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 71 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 218 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
 
 
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแ [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกแจกวัคซีนและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 🐶🐱 [ 22 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 153 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสน [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 74 
ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็ [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 47 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ทำการ อ [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 76 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟั [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนชุด Low Tension F [ 27 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนชุด Low Tension [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 99 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมคนขับและน้ำมัน จำนวน [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันเด็ [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
อบต.โพธิ์เอน แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปรจะปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านโพธิ์ ล้างท่อระบายน้ำบริเวณถนน หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านโพธิ์ เทยางมะตอยบริเวณถนน หมู่ 7 ในซอยต้นตาล [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านพลับ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมวิถีชุมชนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแพรก การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดยม โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บางกระสั้น ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายของสถานประก [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดชะโด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลุกรังผิวจราจรถนนสายคันคลองชลป [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระสั้น ขอเชิญชวนประชาชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม โครงการชุมชนคนรักษ์น้ำสาธารณะ กิจกรรม [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโพธิ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมง [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองสระบัว การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านม้า จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่มหาราช ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการ อยุธยาจังหวัดสะอาด ตามนโยบา [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ลำไทร โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทร โรงเรียนผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านแพรก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพรก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
 
 


อบต.เกาะเกิด ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดเชิงท่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบล [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.บางกระสั้น จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบลบางกระสั้น โดยวิธ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ดอนลาน ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัม) และโรงเรียน [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ดอนลาน ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัม) และโรงเรียนวัดล [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.วัดยม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.วัดยม ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องประชาสัมพันธ์กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 จำนวนไม่น [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านนา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ข้าวเม่า ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.โพแตง จ้างปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรังและเสริมดิน (ซอยบ้านนางเล็ก จิตรบริสุทธิ์) หมู่ที่ ๓ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.หลักชัย จ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืชริมคลองเขตตำบลหลักชัย จำนวน ๓ สายทาง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.คลองจิก จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.คลองจิก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๒๓ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำเต้า ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในชุมชน จำ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านพลับ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.คลองตะเคียน จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองตะเคี [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.คลองตะเคียน จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองตะเคี [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ลำไทร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานราชการงานป้องกันและบร [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ลำไทร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานราชการสำนั [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ลำไทร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๕๔๔๙ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน ของกองสา [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ลำไทร จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานราชการสำนักปลัด [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะสแตนเลส หมู่ที่ 6 ตำบลสนับทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 540  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ิให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1263  ตอบ 0  
   
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สนับทึบ พัฒนาทางด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ ติดต่อราชการ
 
 
E-Service
 
บริการยื่นคำร้องออนไลน์
การแจ้งตัดต้นไม้
แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ บริการยื่นคำร้องทุกข์ ออนไลน์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ บริการยื่นคำร้องออนไลน์
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
บริการยื่นคำร้องออนไลน์เกี่ยวกับ
ไฟทางสาธารณะ
ร้องเรียนการทุจริตต่างๆ
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
CLICK
การจัดการองค์ความรู้
KM
CLICK
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
Google Map
แผนที่ดาวเทียม
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
แบบสำรวจ ความพึงพอใจ
CLICK
ประมวลผล การสำรวจ
CLICK
สายตรงปลัด
โทร : 0-3535-2774 ต่อ 880
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3535-2774-779
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3535-2774-880 โทรสาร : 0-3535-2779
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
จำนวนผู้เข้าชม 8,010,722 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
facebook
อบต.สนับทึบ
facebook
อบต.สนับทึบ
อบต.สนับทึบ